Oki Boki flips sa poklonom

Info

Reč direktora

Sterling – Premium Website Template

Poverenje naših potrošača temeljimo na sigurnim i visoko kvalitetnim proizvodima, što je i platforma za postizanje održivog rasta i dobiti.Kvalitet je ključni razlog postizanja i održavanja visokog nivoa poverenja potrošača u naše brandove i kompaniju. Politika kvaliteta jedan je od kamena temeljaca koji održava i neprestano stvara poverenje.


Četiri su temeljna stuba naše politike kvaliteta koji predstavljaju naše vrednosti i ključne činioce uspeha:


- Poverenje potroša

- Potpuna ispravnost i produktivnost

- Sigurnost hrane

- Predanost svih nas

Svaki pojedinac u našoj kompaniji doprinosi tom poverenju. Stoga smo svi predani odlučnom sprovođenju ove politike kako bismo održivo i u potpunosti postigli ciljeve kvaliteta i stvorili dodatnu prednost pred konkurencijom.


Direktor: Mladen KneževićKvalitet je temelj naše kompanije za ishranu, zdravlje i zdrav život.
Korisnik 1
Kvalitet je težnja potpunoj ispravnosti i produktivnosti
Korisnik 2
Kvalitet je garancija sigurnosti hrane
Korisnik 3
Kvalitetom se pridobija poverenje potrošača
Korisnik 4
Potpuno smo predani stvaranju usluga i proizvoda koji mogu odgovoriti na potrebe naših kupaca i potrošača
Korisnik 5