Oki Boki flips sa poklonom

Info

Politika kvaliteta

Sterling – Premium Website Template

Kvalitet je temelj naše kompanije za ishranu, zdravlje i zdrav život.

Potpuno smo predani stvaranju usluga i proizvoda koji mogu odgovoriti na potrebe naših kupaca i potrošača, ispunjavajući im želje i obezbeđujući zdravu ishranu našim flipsom.

Cilj nam je pridobiti poverenje kupaca i potrošača neprestano ih osluškujući, pazeći na njihova očekivanja i dosledno udovoljavajući njihovim potrebama i željama.

Naši su nam kupci i potrošači u središtu pažnje, pa razumemo njihovo opravdano zanimanje za postupke, uverenja i aktivnosti Knežević Trade koji stoje iza brandova kojima veruju.

- Kvalitetom se pridobija poverenje potrošača -
Naša Uprava predvodi, postavlja ciljeve i dokazuje svoju predanost kvalitetu sprovodeći u delo ono o čemu pričaju. Ljudi na svim položajima u kompaniji u celom vrednosnom lancu u potpunosti su odgovorni za poštovanje obveznih načela, normi i upustava, za održavanje dogovorenih standarda kvaliteta te za njihovo stalno unapređivanje. Svoje smo poslovne partnere upoznali s našim standardima kvaliteta, pa se od njih očekuje predanost kvalitetu, kao i dosledno ispunjavanje naših zahteva.

- Kvalitet je težnja potpunoj ispravnosti i produktivnosti -
Usmereni smo na činjenice i rezultate i zato u svemu što radimo težimo potpunoj ispravnosti i izvrsnosti. Kako bismo obezbedili visoko kvalitetne standarde, pribavljamo potrebna sredstva, opremu, postupke i sisteme. Radimo na potrebnim stručnim i tehničkim veštinama. Razvijamo program obuke i timski rad koji su ključni za uspešno sprovođenje tih standarda i za postizanje izvrsnosti i konkurentnosti.

- Kvalitet je garancija sigurnosti hrane -
Sprovodimo politiku potpune usklađenosti s obveznim standardima i načelima našeg Sistema upravljanja kvalitetom, koji uključuju sigurnost hrane te regulativne i kvalitativne uslove na svakom koraku vrednosnog lanca.


- HACCP STANDARD -
HACCP je skraćenica od - Hazard Analysis Critical Control Point što u prevodu na srpski jezik znači - Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke.
Definisan u najkraćem, hasap (HACCP) je sistem koji obuhvata niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, a sa krajnjim ciljem da potrošač koristi namirnice u stanju i na način koji će biti bezbedan za njegovo zdravlje.

Knezevic Trade primenjune HACCP standardKvalitet je temelj naše kompanije za ishranu, zdravlje i zdrav život.
Korisnik 1
Kvalitet je težnja potpunoj ispravnosti i produktivnosti
Korisnik 2
Kvalitet je garancija sigurnosti hrane
Korisnik 3
Kvalitetom se pridobija poverenje potrošača
Korisnik 4
Potpuno smo predani stvaranju usluga i proizvoda koji mogu odgovoriti na potrebe naših kupaca i potrošača
Korisnik 5