Oki Boki flips sa poklonom

Info

Preuzimanje dokumentacije

Sterling – Premium Website Template

Poštovani, na ovoj stranici možete preuzeti dokumente u PDF formatu od kompanije "Knežević Trade" doo.


Ovde možete preuzeti izvod iz registra obaveznika PDV

Ovde možete preuzeti potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV

Ovde možete preuzeti rešenje iz APR


Kvalitet je temelj naše kompanije za ishranu, zdravlje i zdrav život.
Korisnik 1
Kvalitet je težnja potpunoj ispravnosti i produktivnosti
Korisnik 2
Kvalitet je garancija sigurnosti hrane
Korisnik 3
Kvalitetom se pridobija poverenje potrošača
Korisnik 4
Potpuno smo predani stvaranju usluga i proizvoda koji mogu odgovoriti na potrebe naših kupaca i potrošača
Korisnik 5